MITTAPHAP INTER GUARD CO., LTD.

"บริการด้วยความจริงใจสื่อสารฉับไว และสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ" Tel. 02-950-2279, Fax.02-950-2278

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มิตรภาพ อินเตอร์การ์ด จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้สังคมในงานด้านบริการรักษาความปลอดภัย หน่วยงานของรัฐ เอกชน รวมทั้งอาคารที่พัก หมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ร้านค้า สำนักงานที่ทำการต่างๆ เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ทางบริษัทฯ ได้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่เป็นไปตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด

บริษัท มิตรภาพ อินเตอร์การ์ด จำกัด มีความมั่นคงในระบบการเงิน ดูแลพนักงานให้ได้รับสวัสดิการที่เป็นค่าแรงและสวัสดิการการอื่นๆ อย่างเป็นธรรมตรงเวลา เป็นที่พึ่งพอใจของพนักงาน สามารถยกระดับงานรักษาความปลอดภัย ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ ในอาชีพของตนเอง

ปัจจุบัน การรักษาความปลอดภัย ในบางหน่วยงาน ในบางสถานที่ มีความจำเป็นต้องใช้ภาคเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาเป็นส่วนช่วยเสริมให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อเสริมการรักษาความปลอดภัยอีกส่วนหนึ่ง สามารถควบคุมได้ทั้งฝ่ายพนักงานรักษาความปลอดภัย และมิจฉาชีพที่จะเข้ามาในจุดที่ล่อแหลม จุดเสี่ยง ในหน่วยงานทรัพย์สินของท่าน

มิตรภาพ อินเตอร์การ์ด รปภ. ยาม รักษาความปลอดภัย

มิตรภาพ อินเตอร์การ์ด รปภ. ยาม รักษาความปลอดภัย

Comments are closed.