MITTAPHAP INTER GUARD CO., LTD.

"บริการด้วยความจริงใจสื่อสารฉับไว และสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ" Tel. 02-950-2279, Fax.02-950-2278
Posts Tagged ‘cctv’

รปภ. ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป บริการติดตั้งกล้อง cctv 2 ระบบ สามารถดูย้อนหลังได้ 1 เดือน ท่านจะเห็นหน่วยงานหรือทรัพย์สินของท่านจากทุกส่วนของประเทศหรือทุกมุมโลก ตลอด 24 ชม.