MITTAPHAP INTER GUARD CO., LTD.

"บริการด้วยความจริงใจสื่อสารฉับไว และสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ" Tel. 02-950-2279, Fax.02-950-2278
Posts Tagged ‘ฝึกอบรม’

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัททุกคนผ่านการคัดเลือกเข้ารับหน้าที่โดยมีมาตรฐานและคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครบถ้วน