MITTAPHAP INTER GUARD CO., LTD.

"บริการด้วยความจริงใจสื่อสารฉับไว และสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ" Tel. 02-950-2279, Fax.02-950-2278

ภาพการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การยืนฝึกแถวของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การยืนฝึกแถวของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ลงหลักฐานแลกบัตร VISITOR ให้กับผู้มาติดต่อ

ลงหลักฐานแลกบัตร VISITOR ให้กับผู้มาติดต่อ

คอยตรวจตราเฝ้าดูแลสถานที่ เพื่อรักษาความปลอดภัย

คอยตรวจตราเฝ้าดูแลสถานที่ เพื่อรักษาความปลอดภัย

คอยตรวจตราเฝ้าดูแลสถานที่ เพื่อรักษาความปลอดภัย

คอยตรวจตราเฝ้าดูแลสถานที่ เพื่อรักษาความปลอดภัย

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา

Comments are closed.