MITTAPHAP INTER GUARD CO., LTD.

"บริการด้วยความจริงใจสื่อสารฉับไว และสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ" Tel. 02-950-2279, Fax.02-950-2278

ติดต่อรับบริการ

เรียน ท่านผู้ประกอบการทุกท่าน

เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในการติดต่อกับบริษัท มิตรภาพ อินเตอร์การ์ด จึงมีความจำเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็น เพื่อดำเนินการจัดการตามที่ท่านผู้มีอุปการคุณเสนอมา ทางบริษัท มิตรภาพ อินเตอร์การ์ดจึงขอให้ท่านกรอกข้อมูลเบื้องต้น ตามตารางข้างล่างนี้ให้ครบถ้วน และทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับโดยเร็ว

ขอกราบขอบพระคุณ
กรรมการผู้จัดการ


ข้อมูลผู้ติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ (ต้องการ)

ชื่อสถานที่หรือหน่วยงาน

ที่อยู่ (ต้องการ)

E-mail (ต้องการ)

โทรศัพท์ (ต้องการ)

Fax

รายละเอียดอื่นๆ

ใส่ตัวอักษรตามภาพ
captcha

ข้อมูลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

จำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หัวหน้าชุด

จำนวน อัตรา
ผลัดกลางวัน นาย
ผลัดกลางคืน นาย

รปภ.
จำนวน อัตรา
ผลัดกลางวัน นาย
ผลัดกลางคืน นาย

อุปกรณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
วิทยุสื่อสาร จำนวน เครื่อง
การ์ดทัวร์ จำนวน เครื่อง
นาฬิกายาม จำนวน เครื่อง
จุดตรวจ จำนวน จุด
จักรยาน จำนวน คัน
กล้อง CCTV จำนวน เครื่อง
กระบองจราจร จำนวน อัน
เสื้อจราจร จำนวน ตัว
Visitor จำนวน อัน
Visitor หน้ารถ จำนวน อัน
Contractor จำนวน อัน

Comments are closed.